16. listopad, Svjetski dan hrane


Srednjoškolski đački dom Osijek

[]

KRUH KROZ POVIJEST EGIPĆANI

Prvi su kruh, od pšenice i ječma, oko 1500.god.pr.Kr. pekli Egipćani. Pretpostavlja se da je to bio beskvasni kruh /pogača od brašna i soli koja se pekla u žeravici pod pepelom na što upućuju slike na grobnicama i zapisi starih Egipćana

Slika1.jpg

Slika2.jpg

ANTIČKO DOBA - ZLATNO DOBA KRUHA Grčki pomorci su umijeće izrade kruha prenijeli u Grčku gdje je kruh i doživio svoj procvat. Grci su u kruh rado dodavali ulje i med te pravili kruh u obliku gljive s makovim zrnjem. "Tehnologiju" proizvodnje kruha od Grka su preuzeli Rimljani.

Slika3.jpg

Slika4.jpg

Upravo su u Rimu osnovani prvi pekarski cehovi te su pekari dobili zaseban zanat. Pekarski cehovi su bili toliko moćni i cijenjeni da čak nisu dopuštali djeci pekara da se bave bilo kojim drugim poslom osim proizvodnje pekarskih proizvoda. U tadašnje su vrijeme pekari uživali posebne povlastice – bili su jedini zanat koji nije bio robovski već slobodan. Pekari su za aristokrate uz svako jelo posluživali odgovarajuću vrstu kruha, a osobito je bio omiljen kruh sa začinskim biljem.

MRAČNO DOBA KRUHA

Slika5.jpg U ranom srednjem vijeku kruh se pekao od tada jeftinijih žitarica poput zobi, raži i ječma. Takav se kruh teško dizao i bio je vrlo taman. Kruh pripremljen od bijelog brašna bio je privilegija bogatih. Položaj u društvu procjenjivao se po boji kruha. Bijeli kruh jeli su oni na vrhu društvene ljestvice, a oni na dnu jeli su crni kruh. Peći za pečenje kruha su imali samo samostani i vlastelini, gdje su siromasi uz naknadu, mogli ispeći svoj kruh.

 1. I 20. STOLJEĆE Značajna prekretnica u prehrani stanovništva Europe dogodila se u 19. st. jer je započela masovna proizvodnja bijelog brašna.
  No, svi nedostatci bijelog kruha kao simbola blagostanja pokazat će se tek u 20.st. U 20.st. počinju se razvijati moderne pekare s visokom tehnologijom proizvodnje.

BIJELI ILI CRNI? Bijelo brašno stoljećima je bilo skupo jer su ga mlinari teško dobivali pa je kruh pripremljen od bijelog brašna bio povlastica bogatih. Crni kruh su jeli robovi i zatvorenici te seljaci, a ponekad su za njime posezali i fratri kako bi pokazali svoju poniznost. Danas je crni kruh s raznim dodatcima različitih sjemenki najčešći izbor zdravstveno osvještenih osoba. UZREČICE O KRUHU

 • Dobar kao kruh!
  • Ne traži kruha preko pogače!
  • Trbuhom za kruhom!
 • Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača!
 • Kruha i igara!
 • Tko tebe kamenom, ti njega kruhom!

Slika6.png