INFORMACIJE O UPISU U DOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./22.


Srednjoškolski đački dom Osijek

Po prvi put ove školske godine upisi u učeničke domove provodit će se elektroničkim putem, preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) domovi.e-upisi.hr https://domovi.e-upisi.hr/

Uvjeti prijave i upisa definirani su Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, koju možete vidjeti u prilogu:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

Na temelju Odluke objavljujemo NATJEČAJ za upis u dom 2021./22.

https://www.sddosijek.com/storage/app/media/Natje%C4%8Daj%20za%20prijam%20u%C4%8Denika%20u%20dom%202021-2022%20%C5%A0G.pdf

Molimo vas da Odluku i Natječaj pažljivo pročitate,a ukoliko su vam potrebne dodatne informacije vezano uz upise ili boravak u Srednjoškolskom đačkom domu Osijek,možete se obratiti stručnoj suradnici pedagoginji Karolini Jukić, predsjednici Povjerenstva za upis, na mail info@sddosijek.com