Stručno usavršavanje - Korištenje asocijativnih karata u radu s učenicama


Srednjoškolski đački dom Osijek

Predavanje je održala mag. psih. Tihana Starčević za odgajateljice našega doma u sklopu preventivnog projekta Više od doma, za koji smo dobili financijska sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odgajateljice su dobile smjernice za savjetodavni rad s našim učenicama te tehnike korištenja asocijativnih karata za motivaciju i otvaranje komunikacijskog kanala.

U sklopu preventivnog projekta Više od doma kupili smo 3 bicikla za naše učenice koje će koristiti u slobodno vrijeme za rekreaciju. Učenice su bile oduševljene i iznenađene biciklima i već drugi dan krenule u vožnju uz Dravu.

Slika4mala.jpg

Slika5mala.jpg