Ususret filmu... Neverbalna komunikacija ispred kamere


Srednjoškolski đački dom Osijek

U našem domu 3. velječe 2022. godine završen je ciklus radionica iz posebnoga programa Adaptacija: Mapiranje promjena u učeničkom domu 6. radionicom na temu Neverbalna komunikacija ispred kamere koja ujedno najavljuje početak provođenja pilot-projekta Više od „doma“ koji je u skladu s Etičkim kodeksom istraživanja s djecom (2020).

Pilot-projektom otkrit ćemo kako su mapirane promjene postale primjene u svakodnevnom životu učenica u domskom okružju.

Školske godine 2021./2022. posebni program Adaptacija: Mapiranje promjena u učeničkom domu provodile su stručna suradnica knjižničarka dr. sc. Andreja Zubac i stručna suradnica pedagoginja mr. sc. Karolina Jukić u korelaciji dvaju struka. One su ujedno i autorice provedenoga te pozitivno ocjenjenoga ciklusa radionica od naših učenica u tekućoj školskoj godini, kao i pilot-projekta Više od „doma“ predviđenoga Godišnjim planom i programom rada Doma za 2021./2022. u poglavlju Plan: Djelatnost školske knjižnice i stručnoga suradnika knjižničara.

Mapa učeničkih promjena u domu objedinjuje zdravstvene (emocionalne, tjelesne, prehrambene), školske (socijalne), tehnološke, egzistencijalne, klimatske, vjerske/religijske promjene.


Kroz spomenuti program učenice su unaprijedile vještinu komuniciranja i pisanoga izražavanja, organizacije, razumiju važnost njegovanja humanih i poticajnih međuljudskih odnosa na svim razinama, uvažavaju svoje i tuđe potrebe te prihvaćaju različitosti i dr.

Slika 1.jpg

Slika 11.jpg