Predavanje “Stop trgovanju ljudima”


Srednjoškolski đački dom Osijek

Dana 13. studenog 2018., u suradnji sa PU Osječko - baranjskom, imali smo priliku čuti predavanje samostalnog policijskog inspektora dr.sc. Ivana Pakšića o vrlo aktualnoj temi današnjice.