PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU


Srednjoškolski đački dom Osijek

U Srednjoškolskom đačkom domu u okviru posebnih programa provodimo i program Pripremamo se za državnu maturu. Sve je počelo prije desetak godina pružanjem pomoći u učenju matematike svim učenicama pa tako i maturanticama.

Nakon godinu dana pomoć je prerasla u osmišljene i organizirane pripreme za polaganje ispita matematike na državnoj maturu. A danas, već šestu godinu, uz matematiku učenice prema potrebi pripremamo za hrvatski jezik i književnost, fiziku, kemiju i biologiju.

Osnovni cilj programa je pripremiti učenice za uspješno polaganje ispita državne mature iz matematike (hrvatskog jezika i književnosti, fizike, kemije i biologije). Pokazatelji kvalitete programa su uspješno položeni ispiti državne mature i upisi učenica na željene fakultete.