PROGRAM PREVENCIJE


Srednjoškolski đački dom Osijek

DSC09775.JPG

Provođenje domskog preventivnog programa zasnovano je na nizu zakonskih propisa: Konvencija o pravima djeteta, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih Ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Pravilnik o izricanju pedagoških mjera, te Protokolima Vlade RH (Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja).

DPP ostvaruje se kroz predavanja i radionice za učenice, edukacijom odgajatelja, edukacijom roditelja na roditeljskim sastancima te suradnjom s drugim institucijama.

U sklopu programa svake godine provodimo cjeloviti program prevencije ovisnosti pod nazivom Trening životnih vještina koji se sastoji od 6 radionica. Realiziramo ga u vremenu od studenog do ožujka.

Dobro osmišljenim sadržajima programa želi se utjecati na razvijanje vještina potrebnih za zdravo odrastanje i osposobiti učenice za primjenu stečenih vještina, posebno s ciljem prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti.

Program se provodi s učenicama 2. razreda koje stječu vještinu odupiranja vršnjačkom pritisku, koriste aktivne strategija suočavanja sa stresom, a komunikacija između učenica i roditelja se poboljšava.

Tijekom godine potičemo učenice na bavljenje različitim sportskim aktivnosti. Uz odbojku, badminton i stolni tenis, tu su i plivanje, trčanje te u suradnji s udrugom Mogu terapijsko jahanje.