EMOCIONALNO OPISMENJAVANJE


Srednjoškolski đački dom Osijek

DSC07015.JPG

Program Emocionalno opismenjavanje razvija kod učenica vještine prepoznavanja emocija kod sebe i drugih, kontrolu vlastitih reakcija, razvijanje empatije i prosocijalnog ponašanja.

Primjenom radnih materijala potičemo kod učenica emocionalnu pismenost,prepoznavanje i imenovanje vlastitih emocija i emocija drugih ljudi, izražavanje emocija na prihvatljiv način, kontrolu emocija, osvješćivanje važnosti emocija u svakodnevnom životu.

Primjenom programa sprječavaju se rizični čimbenici poput nasilnog ponašanja, razvijanja loše slike o sebi te potiču zaštitni čimbenici emocionalne, kognitivne, zdravstvene i socijalne kompetentnosti, sigurnog i pozitivnog domskog okruženja.

Program je usmjeren ka razvijanju višestruke prirode emocionalne kompetencije te kod učenica razvija otpornost na razne psihopatološke probleme poput depresivnosti, delinkvencije, nasilja, zlouporabe droga.

Uz radionice na kojima s učenicama raspravljamo o utjecaju emocija na naš svakodnevni život provodimo i individualni savjetodavni rad te svakodnevnim razgovorom potičemo kod učenica pronalaženje novih rješenja, pozitivan stav i razmišljanje.

Program utječe na kvalitetu prilagodbe učenica u Domu i školi unaprjeđujući odgojno-obrazovnu praksu, vodi smanjenju delikventnih oblika ponašanja, boljem školskom uspjehu, uspješnijem rješavanju problema, poboljšanim vještinama komuniciranja i općenito pozitivnom stavu učenica prema sebi, drugima i životu u cijelosti.