Knjižnica


Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani (UNESCO / Manifest za školske knjižnice, 1999.).

Radno vrijeme školske knjižnice za korisnike:

- utorak, od 8:00 do 16.00 sati

- četvrtak, od 13.00 do 21.00 sati

- petak, od 10.00 do 14.00 sati.

Fond školske knjižnice sadrži knjižnu, ostalu tiskanu građu i neknjižnu građu:

- knjižna građa – knjige

- ostala tiskana građa – časopisi, brošure, plakati i dr.

- neknjižna građa – društvene i didaktičke igre, audiovizualna i elektronička građa i dr.