Projekti i suradnja


U školskoj godini tradicionalno organiziramo dva projekta: u prosincu i ožujku